Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Energi

Verksamheterna bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: Nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Branschråd

I dagsläget finns ett branschråd för Energi då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt. Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från båda tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Katharina Frank, sekreterare
Luleå Energi AB

Per Allerth
Västervik energi & Miljö AB

Per Dahlberg
Falu Energi & Vatten AB

Tomas Eriksson
Affärsverken AB, Karlskrona

Jessica Fredson
Ystad Energi AB

Magnus Jacobsson
Skara Energi AB

Anneli Sjömark
Luleå Energi AB

Fridolf Eskilsson
Jönköping Energi AB

Branschrådsmöten 2018

26 september
6 december

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i energi-branschen finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

Pactas avtal Gå till KFS

 

Servicetelefon

phone

Du vet väl att det alltid finns en förhandlare tillgänglig för rådgivning via vår servicetelefon?

Ring 08-556 009 35

Vardagar 09:00-12:00

Johan Sommar

Förhandlare: Energi och Utbildning, 072-8845677 johan.sommar@sobona.se

Peter Öhrström

Senior rådgivare/Förhandlare: Energi, Vatten och miljö 08 – 452 77 17 peter.ohrstrom@sobona.se

Lotta Gahmberg

Förhandlare: Energi, Personlig assistans, 08-556 009 61 lotta.gahmberg@sobona.se