Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Detta händer nu – hösten 2017

● Ny styrelse är utsedd för DNF AB den 7/9. Läs mer här (länk till pressmeddelande, publiceras inom kort)

● Erbjudande om medlemskap i DNF har skickats ut till KFS medlemsföretag den 30/8.

● Rekrytering av ny VD påbörjas. Fram tills ny VD är utsedd leds arbetet med sammanslagningen av KFS och Pacta av Monica Ericsson (vd KFS) samt Markus Gustafsson (vd Pacta).

● Förhandlingsverksamhet och arbetsgivarservice ses över och planering av det nya erbjudandet pågår.

● En gemensam utbildningsverksamhet planeras för 2018.

● Kommunikationsaktiviteter med varumärkesarbete har påbörjats.

● Gemensamma mötesplatser planeras under hösten, bland annat medlemsdagar den 9/11 i Stockholm samt närvaro på Kvalitetsmässan i Göteborg den 14-16/11.

● Ny webbplats och digital mötesplats som förbättrar och utvecklar servicen till medlemmarna planeras att startas som komplement till de befintliga webbsidorna runt årsskiftet 2017/2018. Denna webbplats kommer sedan succesivt att ersätta både Pactas och KFS hemsidor.

● Verksamhetsplan, budget, serviceavgifter samt service och administration för DNF AB kommer att formas under hösten. Vi kommer succesivt uppdatera alla våra kommunikationskanaler med hur arbetet fortskrider.

● Gemensamma lokaler för den nya organisationen ska också lösas under hösten 2017.

Läs mer Tillbaka