Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Bli medlem

När KFS och Pacta slogs ihop bildades en ny organisation – Sobona – med större resurser och möjligheter att bli ännu vassare.

Pacta/Sobona har exklusiv rätt att teckna kommunala avtal för alla våra medlemmar. Vi förhandlar, företräder och agerar, och tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi arbetsgivarrollen. Personligt engagemang och kraft kännetecknar Pacta/Sobona – något som förvandlas till er styrka. Med Pacta/Sobona vid er sida har ni inte bara en trygg part vid avtalsförhandlingar, utan också någon som står dig som arbetsgivare nära i din roll.

Pactas/Sobonas kärnverksamhet består av allt från kollektivavtalsfrågor till personlig rådgivning, servicetelefon, förhandlingsstöd, arbetsrättslig expertis, rättshjälp, arbetsrättslig kursutbud och kursverksamhet på avrop etc. Vi erbjuder även temadagar, inspiration, evenemang, med mera för att våra medlemmar ska kunna hänga med i utvecklingen och ta om hand framtidens utmaningar.

Pacta/Sobona är helt enkelt mer än bara avtal. Vi hjälper dig med alla de frågor som du som arbetsgivare ska kunna ge svar på, så som arbetsmiljö, arbetsrätt, pensioner eller försäkringar. Allt för att verksamheten ska fungera så tryggt och smidigt som möjligt – både för dig och dina anställda.

Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans med er.

Välkommen med din medlemsansökan.

 

Medlemsavgifter

Avgifterna till Pacta/Sobona är två. En medlemsavgift och en serviceavgift.

Medlemsavgiften är 2000 kr per år. Den är ej avdragsgill och debiteras alla medlemmar.

Serviceavgiften är 0,25 procent av årslönesumman och den är avdragsgill. Minst 0,2 basbelopp och högst 11 basbelopp. Det innebär att serviceavgiften varierar mellan c:a 9 000 kr per år, om årslönesumman understiger 4 miljoner kr, och c:a 493 000 kr per år om årslönesumman överstiger 197 miljoner kr.

Stora koncerner kan i särskilda fall erhålla rabatt.