Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Besöksnäring och kulturarv

Verksamheterna som bedrivs inom besöksnäring och kulturarv kan delas in i följande kategorier: Museer, turism, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater, arkeologi och fritidshamnar.

Branschråd

I dagsläget finns ett branschråd för Besöksnäring och kulturarv då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt (från f d branscherna Besöksnäring och Musei- och arkeologisk verksamhet). Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från både tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Stefan Elgh, ordförande
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Håkan Engström, vice ordförande
KB Älvhögsborg,  Trollhättan

Odile Lekberg, sekreterare
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Lennart Johansson
Kulturparken Småland AB, Växjö

Thomas Järliden
Bror Hjortstiftelsen, Uppsala

Martin Roos
Destination Eskilstuna AB, Eskilstuna

Lena Vikström
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndal

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i branschen Besöksnäring och kulturarv finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

Pactas avtal Gå till KFS

 

Servicetelefon

phone

Du vet väl att det alltid finns en förhandlare tillgänglig för rådgivning via vår servicetelefon?

Ring 08-556 009 35

Vardagar 09:00-12:00

Giggi Langlet

Förhandlare: Utbildning, Besöksnäring och kulturarv 08-452 72 72 giggi.langlet@sobona.se

Erik Lardenäs

Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv, Pension 08 - 452 71 81 erik.lardenas@sobona.se