Pactas kollektivavtal

Pacta arbetar vid din sida för att du ska få en trygg vardag. Som medlem i Pacta har du tillgång till samma beprövade kollektivavtal som våra kommuner och landsting, men som är anpassningsbara efter era behov.

Därutöver tecknar Pacta överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor med Fastighetsanställdas förbund, Transportarbetareförbundet och Facket för Service och Kommunikation – SEKO. För Kommunalförbund gäller lokala överenskommelser om tillämpning av kollektivavtalen, så kallade LOK.

Beställa tryck av avtal

Avtal kan beställas genom

SKL Kommentus AB
117 99 Stockholm

08-7095990

order@sklkommentus.se

SKL Kommentus