Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas kollektivavtal

Pacta/Sobona arbetar vid din sida för att du ska få en trygg vardag. Som medlem i Pacta/Sobona har du tillgång till samma beprövade kollektivavtal som våra kommuner och landsting, men som är anpassningsbara efter era behov.

Därutöver tecknar Pacta/Sobona överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor med Fastighetsanställdas förbund, Transportarbetareförbundet och Facket för Service och Kommunikation – SEKO. För Kommunalförbund gäller lokala överenskommelser om tillämpning av kollektivavtalen, så kallade LOK.

Beställa tryck av avtal

Avtal kan beställas genom

SKL Kommentus AB
117 99 Stockholm

08-7095990

order@sklkommentus.se

SKL Kommentus