Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas/Sobonas strategiska utvecklingsarbete

Pacta/Sobona arbetar ständigt med att möta en ökad efterfrågan, från medlemmarna, på utvecklande insatser som tar sikte på arbetsgivarrollen i ett vidare perspektiv, utöver kollektivavtalsfrågor.

Vi jobbar med att synliggöra våra medlemmar och hjälpa till att skapa attraktionskraft kring sektorn för kommunala företag. Vi stödjer våra medlemmar i deras utveckling kopplat till verksamhet, styrning och ledning och är en samtalspart i frågor kring ändrade driftsformer. Här kommer ni få ta del av artiklar och texter som berör dessa frågor och arbetsgivarrollen i ett vidare perspektiv.