Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Affärsmässig samhällsnytta

Affärsmässig samhällsnytta utgör den nya arbetsgivarorganisationens identitet och förenar medlemsföretagen som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster på affärsmässig basis. För utförare av dessa tjänster ställs omfattande krav vad gäller ansvar för hur utförarna bidrar till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Med samhällsnyttiga menas tjänster av allmänt intresse, det vill säga tjänster som ett fungerande lokalsamhälle måste ha. Tjänsterna kan inte väljas bort – de är avgörande för samhällets infrastruktur och är viktiga att tillgängliggöra för alla medborgare.

Verksamheter som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster måste drivas så att långsiktig ekonomisk stabilitet säkras. Konkurrenskraftiga avtal skapar förutsättningar för god affärsmässighet.

Läs mer Tillbaka