Personlig arbetsgivarservice

Vi ställer höga krav på kunskap och förståelse för hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar. Våra förhandlare har även god kunskap inom sitt specialistområde och erfarenhet när det gäller arbetsgivarservice i stort. Som medlem tilldelas du en personlig förhandlare för att garantera att du får den bästa servicen inom just ditt verksamhetsområde.

Utöver din personliga förhandlare erbjuder vi också servicetelefonen som du kan ringa till oavsett ärende. Eftersom den personliga servicen är allra viktigast, både för oss och våra medlemmar.

Du når oss på vår servicetelefon 08-452 75 20, alla vardagar 09.00-12.00.

Sofia Bengtsson
Sofia Bengtsson

Förhandlare: Räddningstjänst
08-452 76 22
sofia.bengtsson@pacta.se

David Carlsson
David Carlsson

Förhandlare: Fastigheter, Samordningsförbund
08 – 452 71 36
david.carlsson@pacta.se

Madeleine Grimåker (föräldraledig)
Madeleine Grimåker (föräldraledig)

Förhandlare: Vård- och omsorg, Upplevelser
08 – 452 78 14
madeleine.gimaker@pacta.se

Kristina Hane
Kristina Hane

Förhandlare: Hälso- och sjukvård
08 – 452 77 41
kristina.hane@pacta.se

Erik Lardenäs
Erik Lardenäs

Förhandlare: Pension, Försäkringar, Upplevelser
08 – 452 71 81
erik.lardenas@pacta.se

Samira Lundqvist
Samira Lundqvist

Förhandlare: Kommun- och regionförbund
08 – 452 76 73
samira.lundqvist@pacta.se

Alexandra Wåhlstedt
Alexandra Wåhlstedt

Förhandlare: Utbildning, Service och tjänster, Regional utveckling
08 – 452 75 98
alexandra.wahlstedt@pacta.se

Peter Öhrström
Peter Öhrström

Förhandlare: Energi, Vatten, Renhållning, Parkering, Flygplatser, Hamnar.
08 – 452 77 17
peter.ohrstrom@pacta.se