KUNSKAP ÄR UTVECKLING

Pactas kurser och event

Pactas digitala dag

Välkommen till Pactas digitala dag den 5 april 2017 – en inspirerande och utvecklande dag där sociala medier och digitalisering är i fokus!

Målgrupp för inspirationsdagen är alla Pactas medlemmar som på en högre nivå sysslar med någon form av digitalisering inom kommunikation och/eller marknadsföring. Du har mycket goda kunskaper inom sociala medier och är väldigt spänd på att höra mer om nutidens- och framtidens råd och rön inom området.

Vi får under denna inspirationsdag lära oss mer om:

 • Hur du kan göra skillnad och skapa mätbara resultat på och via sociala medier.
 • Hur du blir bäst på digitalisering inom just ditt område.
 • Var vi är nu och vad som är nästa steg när det kommer till digitalisering.
 • De filosofiska, sociologiska och ekonomiska konsekvenserna av digitalisering.

 

Föreläser under dagen gör Karin Macke, Head of Office GBG på KSMG, Frida Boisen, digital- och ansvarig utgivare på Bonniers och som fått utmärkelsen världsmästare i sociala medier, Jerry Silfwer aka Doctor Spin och Alexander Bard, framtidsforskare med förutsägelser som visat sig vara slående korrekta över tid.

Även Berghs School of Communications och Mynewsdesk kommer att medverka då de redovisar resultaten från The Digital PR Revolution, en global studie gällande arbete med digitalisering på hög nivå. Vilka kommunikativa utmaningar står vi inför idag och imorgon, och vilka digitala värden rekommenderas för att vara en framgångsrik organisation? Studien visar tydligt var vi digitalt befinner oss i nuläget och vart vi är på väg.

Berghs School of Communication och Mynewsdesk har för Pactas räkning sammanställt resultaten av studien och kommer på Pactas digitala dag att presentera en kontenta som utgår från våra medlemmars behov och förutsättningar.

Plats och tid:

Pactas digitala dag

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 5 mars 2017. Pacta kommer efter sista anmälningsdag konfirmera att du är bokad. Begränsat antal platser, anmäl dig snarast för att garantera din plats.

Vid fullbokat arrangemang ordnar Pacta en väntelista.

 

Avgift

Pactas digitala dag är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

Avbokning efter 5 mars eller vid ej närvaro debiteras en kostnad på 1.500:- (exkl. moms).

 

Kursledare

Eva Strindberg

Eva Strindberg

Fullbokat

Pactas pensionskunskap för chefer

KPA Pension och Pacta välkomnar dig till en djupgående och engagerande utbildning om Pensionskunskap för chefer den 2 maj 2017.

Utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner, samt kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte. Den vänder sig även till dig som kommer i kontakt med pensionsfrågor mer sällan, men som ibland är tvungen att fatta beslut om/föreslå pensionslösningar i särskilda fall.

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna för den allmänna pensionen och pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Dessutom går vi igenom hur/när man kan använda pensioner som ett strategiskt verktyg i syfte att stödja möjligheten att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

 

Kursledare är Kirsten Enocksson från KPA Pension och vi berör:

 • Översiktlig allmän pension
 • De viktigaste reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL
 • Hur kan man arbeta med pensioner i strategiskt syfte
 • Löneväxling
 • Alternativa pensionslösningar
 • Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
 • Pensionslösningar vid behov av förtidaavgång, t.ex. särskild avtals pension och pensionsförstärkning

 

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Tid och plats

 • Tisdagen den 2 maj 2017 kl. 09.30 – c:a 16.00.
 • Frukostfika serveras från kl. 09.00.
 • Hornsgatan 20, SKL-huset i Stockholm. Lokal Kandell, plan 12.

Pactas pensionskunskap för chefer

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 3 april. Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 4 april. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

 

Avgift

Kursen kostar 4000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare. I priset ingår frukostfika, eftermiddagsfika, lunch och kursdokumentation.

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Intresseanmälan

Pactas webbseminarium med AFA Försäkring

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande webbseminarium den 25 augusti  2017 med start kl. 09.00 – 12.00 där försäkringar är fokus.

Pacta  bjuder in dig till ett webbseminarium med AFA Försäkring om dina försäkringar. Seminariet riktar till er som är VD, HR-chef eller motsvarande för hela er verksamhet.

Dagens program:

En Introduktion gällande kollektivavtalad försäkring

Lise Zarrabi, Per Winberg och Annelie Lindvall från AFA Försäkring berättar mer om försäkringarna i helhet.

Försäkring vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall

Översiktlig information om vad som ingår i de kollektivavtalade försäkringarna för anställda i företag anslutna till Pacta.

En ibland bortglömd och outnyttjad anställningsförmån är försäkringar via jobbet. AFA Försäkring erbjuder organisationer kostnadsfritt stöd att introducera materialet och i arbetet att se över rutiner och hitta förbättringsåtgärder.

Pactas webbseminarium med AFA Försäkring

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 augusti. Du kommer efter din anmälan och senast en vecka innan webbseminariet i ett mail få webblänken och instruktion om hur du kopplar upp dig, översänd till dig.

 

Avgift

Seminariet är kostnadsfritt för våra medlemmar.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Intresseanmälan

Pactas förhandlingskurs – förhandlingens psykologi

Pacta, tillsammans med Yesbridge, välkomnar dig som arbetar i ledningsfunktion den 14 september till en spännande heldagskurs i förhandlingsteknik. Kursen riktar sig till VD, personalchef, förhandlingschef eller motsvarande som arbetar i ledningsfunktion.

Förhandling handlar i grund om botten om hur vi människor fungerar och fattar våra beslut. Detta är därför användbart i de flesta kommunikativa sammanhang. Psykologi, påverkan, marknadsföring, retorik och konflikthantering är några av förhandlingens centrala delar.

Kursen syftar till att du i ditt ledningsuppdrag ska få ökade kunskaper om hur du i din organisation skapar bättre relationer, utformar effektiva budskap och fattar bra beslut.

Kursledare är Joakim Aare från Yesbridge förhandling. Joakim är utbildad nationalekonom och specialiserad inom förhandlingsteknik och ekonomisk psykologi, med vidareutbildning från bland annat Folke Bernadotte Akademin. Joakim utbildar och hjälper löpande flera av Sveriges största företag och organisationer i deras förhandlingsarbete.

Ur kursinnehållet

 • Förhandlingens grunder
 • Påverkanspsykologi
 • Strategier och tekniker
 • Förhandlingens faser
 • Förhandlingsretorik
 • Kroppsspråk
 • Träning och rollspel

 

Plats och hålltider för Pactas förhandlingskurs är:

 • Frukostfika serveras från 09.00, Pactas förhandlingskurs börjar 09.30. Dagen avslutas 16.30.
 • Pactas förhandlingskurs kommer att äga rum i SKL-huset i Stockholm, Hornsgatan 20
Pactas förhandlingskurs – förhandlingens psykologi

 

Information om anmälan

Begränsat antal platser är fastställt till sexton. Anmäl dig snarast för att garantera din plats. Pacta kommer konfirmera att du är bokad efter det 25 augusti 2017. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Urvalet görs i första hand utifrån rätt målgrupp. Vi ser gärna en spridning bland Pactas medlemsföretag då erfarenhetsutbytet och interaktion är en del av kursens innehåll.

Avgift

Kursen kostar 1000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare. I priset ingår för och eftermiddagskaffe samt lunch. Avbokning efter 14 augusti eller vid ej närvaro debiteras en kostnad på 1.000:- (exkl. moms).

Intresseanmälan

Pactaintro – Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal

Välkommen till PactaIntro den 3 oktober, en introduktionsträff för dina kollektivavtal.

Introduktionsträffen riktar sig till dig som ny medlem i Pacta eller till dig som är nyanställd i din roll inom HR-funktionen.  Du kan även vara VD eller motsvarande.

Syftet med dagen är framför allt att ge dig en grundläggande information kring vilka avtal som finns samt hur de olika avtalen hänger ihop. Vi kommer inte att beröra specifika bestämmelser i avtalen vid detta tillfälle. För dig som har att hantera kollektivavtalen i ditt dagliga arbete rekommenderas i nästa steg Pactas och SKLs grund- och fördjupningskurser. Vi välkomnar dialog och delaktighet kring dina funderingar under dagen.

Tillsammans sorterar vi bland begrepp och de aktörer som finns inom området pension och försäkring.  Och om det försäkringsskydd som våra kollektivavtalade försäkringar innebär.

Efter träffen vet du mer om din arbetsgivarorganisation och vilket stöd Pacta kan erbjuda dig som medlem. Du har till exempel en personlig förhandlare som du alltid kan vända dig till hos oss.

Plats och tid:

 • Kursen börjar 09.30 (Frukostfika serveras från 09.00) och dagen avslutas kl. 16.00.
 • Platsen är Hornsgatan 20, SKL-huset i Stockholm, i Lilla Hörsalen på plan 12.
Pactaintro – Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 5 september.

 

Avgift

Introduktionsträffen är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

David Carlsson

David Carlsson

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Intresseanmälan

Pactas Arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Välkommen till en inspirerande och utvecklande kurs om Arbetsrätt i praktiken den 18-19 oktober. Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper om vart du befinner dig som part i den svenska modellen och vad du förfogar över inom ramen för systemet. Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas med utgångspunkt från de båda partsinlagorna. Metoden kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.

Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas. Detta kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.

Delar ur kursens innehåll:

 • Kollektivavtalen och tillämpningsområden
 • Partsförhållanden
 • Förhandlingsordning
 • MBL/Samverkan
 • Arbetsledningsrätten
 • Arbetsgivaransvaret
 • Formalia och tidsfrister

 

Tid och plats

18-19 oktober 2017
Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Dag 2: 08.30 – 15.00

Tändstickspalatset vid Kungsträdgården i Stockholm.

 

Pactas Arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 september.

 

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare. I priset ingår för och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna. Avbokning efter 15 september eller vid ej närvaro debiteras kursavgiften.

Kursledare

Alexandra Wåhlstedt

Alexandra Wåhlstedt

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Intresseanmälan

Genomförda kurser och event

Pactas webbseminarium TLO-KL – del II

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande webbseminarium den 20 mars 2017 kl. 10.00-11.00 med fokus på TLO-KL.

Pacta bjuder nu in till ett webbseminarium gällande TLO-KL, detta då Arbetsgivarna och några av parterna har gett Omställningsfonden ett nytt och bredare uppdrag att stötta våra medlemmar.

Det innebär att det nu finns det möjligheter för din organisation att få extra finansiellt stöd och hjälp från Omställningsfonden med långsiktig strategisk kompetensutveckling och rehabilitering av medarbetare.

Den 20 mars 2017 kl. 10.00-11.00 erbjuder vi därför dig, via ett webbseminarium, få konkreta råd för hur en ansökan går till för din organisation. Eftersom sökandet av medlen bygger på att man lämnar in ansökan till Omställningsfonden tillsammans med lokal part kan man även se webbseminariet tillsammans med lokal part om man så önskar.

Gäst på webbseminariet är Lars Hallberg och Mats Karlström från Omställningsfonden. Samtalsledare är Erik Lardenäs, förhandlare på Pacta.

Målgrupp för seminariet är VD/HR-funktion eller motsvarande.

Pactas webbseminarium TLO-KL – del II

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 mars. Du kommer efter din anmälan och senast en vecka innan webbseminariet i ett mail få webblänken och instruktion om hur du kopplar upp dig, översänd till dig.

 

Avgift

Seminariet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal – PactaIntro

Välkommen till PactaIntro den 1 december, en introduktionsträff för dina kollektivavtal.

Introduktionsträffen riktar sig till dig som ny medlem i Pacta eller till dig som är nyanställd i din roll inom HR-funktionen.  Du kan även vara VD eller motsvarande.

Dagen syftar till att du ska få en god överblick och en översiktlig inblick i dina kollektivavtal vad gäller partsförhållanden på olika nivåer, förhandlingsordningen avseende rättstvister samt vad som är utmärkande avseende lön och villkor inom vår sektor och vad du har att förhålla dig till inom ramen för detta. Vi välkomnar dialog och delaktighet kring dina funderingar under dagen.

 

Plats och tid:

 • Vi startar dagen kl 09.30 med kaffe, själva introduktionsträffen börjar 10.00.
 • Vi avslutar dagen med eftermiddagsfika kl. 15.30. Lunch ingår.
 • Platsen för introduktionsträffen är Hornsgatan 20, SKL-huset i Stockholm. Konferensrum Havet på plan 12.

 

Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal – PactaIntro

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 1 november.

Avgift

Introduktionsträffen är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Kristina Hane

Kristina Hane

Fullbokat

Branschråd för verksamhetsområdet Räddningstjänst

Pacta bjuder in sina medlemmar inom verksamhetsområdet Räddningstjänst till ett branschråd med fokus på frågor inom verksamhetsområdet. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor.

Rådets uppgift är att fungera som samrådsorgan för företagen och kommunalförbundens gemensamma frågor och fungerar som referensgrupp vid centrala kollektivavtalsförhandlingar och syftar till att fungera som en kontakt mellan Räddningstjänst och Pacta, samt till att vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Pactas medlemmar kan närvara genom VD/motsvarande eller personalchef.

 

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande branschråd den 21 november med fokus på frågor inom Räddningstjänst.

Vi får under detta branschråd bland annat lyssna till:

 • Anders Ygeman, Sveriges inrikesminister, som berättar om pågående och kommande utredningar på Justitiedepartementet.
 • Jan Wisén, MSB, som talar om framtiden.
 • Sophie Thörne, SKL, och Sofie Bengtsson, Pacta, som informerar om aktuella arbetsgivarfrågor och ärenden samt pågående och avslutade förhandlingar (RIB16, SAP-R).

 

Plats och tid:

 • Branschrådet äger rum den 21 november. Frukostfika serveras från 09.00, branschrådet börjar 09.30. Branschrådet förväntar avslutas senast 16.
 • Plats för branschrådet är Piperska muren, Scheelegatan 14 i Stockholm.

 

 

Branschråd för verksamhetsområdet Räddningstjänst

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 28 oktober.

Avgift

Branschrådet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Sofia Bengtsson

Sofia Bengtsson

Sista svarsdatum har passerat

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Pacta bjuder exklusivt in alla sina medlemmar inom verksamhetsområdet Utbildning till ett branschråd med fokus på utbildningsfrågor. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor.

Rådets uppgift är att fungera som samrådsorgan för företagen och kommunalförbundens gemensamma frågor och fungerar som referensgrupp vid centrala kollektivavtalsförhandlingar och syftar till att fungera som en kontakt mellan utbildningsföretagen och Pacta, samt till att vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Pactas medlemmar kan närvara genom VD/motsvarande eller personalchef.

 

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande branschråd den 17-18 november med fokus på utbildningsfrågor.

Vi får under detta branschråd bl. a lära oss mer om:

 • Sammanslagning Pacta- KFS
 • Skolmissionens arbete
 • Statliga lärarsatsningen
 • Höstens budgetproposition

 

Plats och tid:

 • Vi startar med gemensam lunch kl 12 den 17:e november och avslutar med lunch kl 12 den 18:e.
 • Platsen för branschrådet är Hornsgatan 20.
 • På kvällen den 17:e äter vi gemensam middag på Norra Brunn.

 

 

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 oktober.

Avgift

Branschrådet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Alexandra Wåhlstedt

Alexandra Wåhlstedt

Sista svarsdatum har passerat

Arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som arbetar med personal- och förhandlingsfrågor som huvuduppgift, oavsett inom vilken bransch du för närvarande är verksam inom. Du ska helst ha arbetat i funktionen som personal- eller förhandlingschef i några år och vill fördjupa dig inom det arbetsrättsliga området.

Kursens mål

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper om vart du befinner dig som part i den svenska modellen och vad du förfogar över inom ramen för systemet. Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas. Detta kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.

Dina erfarenheter utgör en viktig del av kursen som även ger dig en unik möjlighet att knyta nya kontakter med chefer i liknande situation och roll som du.

Programinnehåll

 • Kollektivavtalen och tillämpningsområden
 • Partsförhållanden
 • Förhandlingsordning
 • MBL/Samverkan
 • Arbetsledningsrätten
 • Arbetsgivaransvaret
 • Formalia och tidsfrister
Arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Datum och tid

26-27  oktober 2016

Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Dag 2: 08.30 – 15.00
Tändstickspalatset vid Kungsträdgården i Stockholm
Adressen är Västra Trädgårdsgatan 15

Hitta till Tändstickspalatset

OBS! Sista anmälningsdatum är den 22 september. Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 23 september. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna.

Kursledare

Alexandra Wåhlstedt

Alexandra Wåhlstedt

Förhandlare

David Carlsson

David Carlsson

Förhandlare

Sista svarsdatum har passerat

Pactas ordförande – och VD dag 6 oktober

Pacta bjuder nu exklusivt in alla VD:ar och ordföranden för Pactas medlemsbolag till en dag fokuserad enbart på VD- och ordföranderollen.

Välkommen till en inspirerande och utvecklande dag där samspelet mellan dessa roller står i fokus och där vi tittar närmare på rättsliga rättigheter och skyldigheter samt de utmaningar som just ordförande och VD:ar står inför dagligen.

Du får lyssna till Bengt Baron, fd VD för bland annat Vin & Sprit, Leaf och Cloetta, Claes-Göran Sylvén, styrelseordförande i börsnoterade ICA-gruppen och modekedjan MQ, Edna Eriksson, utbildare inom mångkultur, likabehandling, jämställdhet med mera, Advokatbyrån Cederquist, Korn Ferry Hay Group och många fler.

Boka in den 6 oktober i din kalender för att inte missa detta tillfälle. Detta evenemang är en nysatsning från Pactas sida och kommer återkomma årligen på Pactas agenda.

 

Pactas ordförande – och VD dag 6 oktober

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 6 september.

Avgift

Pactas ordförande – och VD dag är kostnadsfritt för våra medlemmar.

Kursledare

Samira Lundqvist

Samira Lundqvist

Sista svarsdatum har passerat

HR-råd 6-7 oktober

EVENT: Pactas HR-råd erbjuder en plattform där medlemmar både får möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande. Pactas HR-råd vänder sig till alla Pactamedlemmar som har ett HR-strategisk uppdrag och arbetar med personalstrategiska frågor.

Pactas HR-råd erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter. Du få verktyg i hur du kan arbeta med och ligga steget före i HR-strategiska frågor.

Om du arbetar med personalstrategiska frågor är du hjärtligt välkommen till Pactas HR-råd.

 

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande HR-råd om hållbart ledarskap, förändringsledarskap, förändringsarbete och coachande arbete.

Plats: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan i Stockholm.

 

Rumsbokning

Det är förreserverat ett antal rum på Victory Hotel i Gamla Stan, Lilla

Nygatan 5 i Stockholm. Dessa rum måste bokas senast 31 juli annars släpps reservationen på rummen.

Ange bokningskod HR-råd 6-7 oktober. Läs mer på deras hemsida eller ring 08-506 400 00 .

 

 

HR-råd 6-7 oktober

 

Information om anmälan

Anmäl dig nedan via intresserutan, senast den 7 september 2016.

 

Avgift

HR-rådet är kostnadsfritt. Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Samira Lundqvist

Samira Lundqvist

Sista svarsdatum har passerat

Pensionsdagen 19 september

Välkommen till ett spännande seminarium med Pacta där du kan förbereda dig för förändringar i framtiden gällande pensioner och trender som kan förändra framtidens arbetsliv och pensionsförutsättningar.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar som VD, personalchef eller motsvarande, oavsett inom vilken bransch du är verksam inom.

Eftermiddagen inleds med att Victoria Hansson från SKL ger en bild av de mest aktuella förhandlingsfrågorna inom pensionsområdet. Därefter, lyssna till Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker från Folksam och Göran Krafft, partner på Kairos Future.

Håkan kommer att berätta om vägen till ett pensionssystem i världsklass. Ett resultat av flera studier kring ledar- och medarbetarskap och läget för det svenska pensionssystemet, dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna leverera utomordentliga pensioner.

Göran talar om vad som attraherar unga och hur man får dem att stanna på en arbetsplats. Vidare också om hur yrkesverksammas syn på sin pensionering har förändrats – när man vill gå i pension, när man tror att man kommer att gå i pension.

Inbjudan till pensionsdagen

Pensionsdagen 19 september

 

Datum och tid:

19 september.

Pacta bjuder på lunch från kl. 11.30

Seminariet startar klockan 13.00 och slutar 17.00

Lokal är Lilla Hörsalen i SKL-huset, Hornsgatan 20, Stockholm

Frågor gällande eventet ställs till Erik Lardenäs, förhandlare på Pacta.

 

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

Utbildning i Pensionskunskap för chefer

KPA och Pacta bjuder in till en utbildning om Pensionskunskap för chefer. Utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner, samt kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte.

 

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med pensionsfrågor mer sällan, men som ibland är tvungen att fatta beslut om/föreslå pensionslösningar i särskilda fall.
Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna för den allmänna pensionen och pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.  Dessutom går vi igenom hur/när man kan använda pensioner som ett strategiskt verktyg i syfte att stödja möjligheten att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

 

Delar ur kursens innehåll:

 • Översiktlig allmän pension
 • De viktigaste reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL
 • Hur kan man arbeta med pensioner i strategiskt syfte
 • Löneväxling
 • Alternativa pensionslösningar
 • Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
 • Pensionslösningar vid behov av förtida avgång, t.ex. särskild avtals pension och pensionsförstärkning.
  På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Anmälan

Anmäl dig till yvonne.andersson@pacta.se senast onsdag 6 april 2016. Kom ihåg att ange om du har någon matallergi.
Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.
Anmälan är bindande.
Kursbekräftelse kommer att sändas ut efter den 6 april 2016.

För att se inbjudan i PDF-format, klicka nedan

KPA och Pacta kurs

 

 

Utbildning i Pensionskunskap för chefer

Datum och tid

Onsdagen den 11 maj kl 09.30- c:a 16.00. Frukostfika serveras från 09.00

Plats

Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Lokal Saltsjön.

Avgift

Kursen kostar 4000 kr/person (exkl. moms).  Frukostfika, lunch, em-kaffe och kursdokumentation ingår i priset.

Kursledare är Kirsten Enocksson som nås på 0734-39 34 01

Sista svarsdatum har passerat

Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

Pacta bjuder in till en kurs om arbetsrätt i praktiken. Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att ge dig som hanterar personal-och förhandlingsfrågor som en del av ditt chefsuppdrag övergripande kunskap om och förståelse för arbetsrättens olika områden.

Deltagare:

Kursen riktar sig till dig som en del av ditt chefsuppdrag hanterar personal-och förhandlingsfrågor, som ytterst ansvarig för hela verksamheten.

Mål:

Målet med kursen är att du ska få en tydlig bild av vad arbetsgivarrollen innebär ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Genom kursen får du förståelse för och övergripande kännedom om, arbetsrättens olika områden.

Efter kursen ska du ha fått med dig verktyg som ska hjälpa dig att hantera några av de utmaningar som du kan stöta på i det löpande arbetet, gällande förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Du kommer också att ha kunskaper om grunderna till det som berör relationerna gentemot de fackliga organisationerna.

Kurstillfället ger dig dessutom tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.

Urval:

Antalet platser är fastställt till tjugo. Urvalet görs i första hand utifrån rätt målgrupp. Vi ser gärna en spridning bland Pactas medlemsföretag då erfarenhetsutbytet och interaktion är en viktig del av kursens innehåll. Huvudregeln är en plats per företag, i mån av plats max två deltagare från samma företag.

Delar ur kursens innehåll:

• introduktion i arbetsrätt – vad regleras vart?
• kollektivavtalen och dess tillämpningsområden
• rättigheter och skyldigheter inom ramen för anställningsförhållandet
• arbetsgivarens arbetsledningsrätt
• förhandlingar och de fackliga organisationerna hos dig
• formalia

 

Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 10 mars. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Har du ytterligare frågor om kursanmälan kontakta Yvonne på telefon 08-452 77 79.

Varmt välkommen att delta!

Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

 

Nästa tillfälle för kursen är under våren 2017, mer information kommer.

Kursledare

Kristina Hane

Kristina Hane

Förhandlare på Pacta

Madeleine Grimåker (föräldraledig)

Madeleine Grimåker (föräldraledig)

Förhandlare på Pacta

Sista svarsdatum har passerat

Pactas HR-råd

Pacta i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education har skräddarsytt följande program för dig med HR-strategisk roll.

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande HR-råd den 16-17 mars där vi tittar på HR-rollens olika bottnar!

HR-rollen i organisationer har länge debatterats. Åsikterna går isär huruvida HR-funktionen ska sitta i ledningsgrupp, utgöra chefstöd eller vara HR business partner.

Med utgångspunkt i en uppsättning tecken på kraftig samhällsomvandling diskuterar Mats Tyrstrup vad som ligger framför oss i termer av förändringar av arbetslivet. Några exempel är nya sätt att organisera arbete, nya arbetsformer men även ett förändrat ledarskap och medarbetarskap. Att HR kommer att ha en roll i allt detta förefaller självklart. Mindre uppenbart är kanske vilken (vilka?) – och varför?

Mats Tyrstrup är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare med inriktning på ledarskap och chefers arbete respektive innovations- och förnyelseprocesser i kvalificerade tjänsteverksamheter.

Åsa Lundquist Coey är doktor (PhD) i Management & Complexity vid Hertfordshire University. Åsa är specialist inom kommunikativt och relationellt chefs-och ledarskap, coachning, hållbarhet, konflikthantering, komplexitet och förändring.

Teoretiska avsnitt ledda av Mats Tyrstrup varvas med samtal och slutsatser i det praktiska. Processledare under dagarna är Åsa Lundquist Coey.

Programledare för dagen är Robert Nobel.  Robert har forskarbakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan år 2000 arbetat på heltid som programledare. Han arbetar främst med program för chefer på ledningsgruppsnivå. Roberts trivs bäst när han får bidra till att översätta insikter från den akademiska världen till chefers konkreta vardagar.

Plats och hålltider för HR-rådet

 • Plats för HR-rådet är Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
 • Vi börjar klockan 11.00 den 16 mars och avslutar med lunch den 17 mars. Vi har även en gemensam middag den 16 mars klockan 17.30.
Pactas HR-råd

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 28 februari.

 

Avgift

HR-rådet är kostnadsfritt. Pacta står däremot inte för resekostnader och bokning av logi.

Avbokning efter 2 mars eller vid ej närvaro debiteras en kostnad på 1.500:- (exkl. moms).

 

Kursledare

Samira Lundqvist

Samira Lundqvist

Sista svarsdatum har passerat

Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

Välkommen till Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer den 15 mars, en kurs med syfte att du som verksamhetschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Kursen riktar sig till dig som via ditt chefsuppdrag hanterar personal- och förhandlingsfrågor, samt och/eller är ytterst ansvarig för hela din verksamhet.

Målet med kursen är att du ska få en tydlig bild av vad arbetsgivarrollen innebär ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Genom kursen får du förståelse för, och övergripande kännedom om, arbetsrättens olika områden.

Efter kursen ska du ha fått verktyg som kan hjälpa dig att hantera några av de utmaningar som du kan stöta på i det löpande arbetet gällande förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Du kommer också att ha kunskaper om grunderna till det som berör relationerna gentemot de fackliga organisationerna.

Kurstillfället ger dig dessutom tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.

 

Programinnehåll

 • Introduktion i arbetsrätt – vad reglerar var?
 • Kollektivavtalen och dess tillämpningsområden.
 • Rättigheter och skyldigheter inom ramen för anställningsförhållandet.
 • Arbetsgivarens arbetsledningsrätt.
 • Förhandlingar och de fackliga organisationerna hos dig.
 • Formalia.

 

Plats och tid:

 • Tändstickspalatset vid Kungsträdgården, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.
 • 15-16 mars 2017. Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30) Dag 2: 08.30 – 15.00
Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 13 februari. Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 14 februari. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Begränsat antal platser, anmäl dig snarast för att garantera din plats.

 

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna.

Pacta står inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Kristina Hane

Kristina Hane

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Sista svarsdatum har passerat

Pactas försäkringsdag med AFA Försäkring

Välkommen till en inspirerande och utvecklande dag den 2 februari 2017 där försäkringar är fokus.

Pacta  bjuder in dig till en försäkringsdag med AFA. Dagen riktar sig till dig som är VD eller motsvarande för hela er verksamhet.

 

Under dagen kommer vi bland annat att få lära oss mer om:

 • Kollektivavtalad försäkring
 • Försäkring vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall
 • AGS—KL Rehabilitering
 • Hur bra är er organisation på att informera om försäkringar – ingen ska missa ersättning.

 

Plats och hålltider för försäkringsdagen:

 • Dagen börjar 12.00 med lunchmingel, programmet börjar med välkomnande och information om AFA Försäkring kl. 13.00
 • Dagen avslutas c:a kl. 16.30.
 • Platsen är AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18 i Stockholm.
Pactas försäkringsdag med AFA Försäkring

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 23 januari.

 

Avgift

Introduktionsträffen är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

Sista anmälningsdag är 15 januari 2017.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

PactaIntro – Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal

Välkommen till PactaIntro den 21 februari, en introduktionsträff för dina kollektivavtal.

Introduktionsträffen riktar sig till dig som ny medlem i Pacta eller till dig som är nyanställd i din roll inom HR-funktionen.  Du kan även vara VD eller motsvarande.

Syftet med dagen är framför allt att ge dig en grundläggande information kring vilka avtal som finns samt hur de olika avtalen hänger ihop. Vi kommer inte att beröra specifika bestämmelser i avtalen vid detta tillfälle. För dig som har att hantera kollektivavtalen i ditt dagliga arbete rekommenderas i nästa steg Pactas och SKLs grund- och fördjupningskurser. Vi välkomnar dialog och delaktighet kring dina funderingar under dagen.

Tillsammans sorterar vi bland begrepp och de aktörer som finns inom området pension och försäkring.  Och om det försäkringsskydd som våra kollektivavtalade försäkringar innebär.

Efter träffen vet du mer om din arbetsgivarorganisation och vilket stöd Pacta kan erbjuda dig som medlem. Du har till exempel en personlig förhandlare som du alltid kan vända dig till hos oss.

 

Plats och tid:

 • Kursen börjar 09.30 (Frukostfika serveras från 09.00) och dagen avslutas kl. 16.00.
 • Platsen är Hornsgatan 20, SKL-huset i Stockholm, i Lilla Hörsalen på plan 12.
PactaIntro – Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 23 januari.

 

Avgift

Introduktionsträffen är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Kristina Hane

Kristina Hane

Sista svarsdatum har passerat

Pactas webbseminarium TLO-KL

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande webbseminarium den 1 februari 2017 kl. 10.00-11.00 med fokus på TLO-KL, Tidig Lokal Omställning. Detta är en ny del av KOM-KL, vårt omställningsavtal, och tillkom då Arbetsgivarna och några av parterna har gett Omställningsfonden ett nytt och bredare uppdrag att stötta våra medlemmar. Den nya bilagan innehåller nya möjligheter för er så passa på att få information.

Det innebär att det nu finns det möjligheter för din organisation att få extra finansiellt stöd och hjälp från Omställningsfonden med:

 • Långsiktigt strategisk kompetensutveckling
 • Rehabilitering av medarbetare

 

Den 1 februari 2017 kl. 10.00 – 11.00 erbjuder vi därför dig, via ett webbseminarium, en inblick i vilka möjligheter som finns för din organisation. Eftersom sökandet av medlen bygger på att man lämnar in ansökan till Omställningsfonden tillsammans med lokal part kan man även se webbseminariet tillsammans med lokal part om man så önskar.

Gäst på webbseminariet är John Nilsson, förhandlare på SKL och samtalsledare är Erik Lardenäs, förhandlare på Pacta.

Målgrupp för seminariet är VD/HR-funktion eller motsvarande.

Välkommen till en inspirerande och utvecklande webbseminarium den 1 februari 2017 kl. 10.00-11.00 med fokus på TLO-KL.

Pactas webbseminarium TLO-KL

Information och anmälan

Du kommer efter din anmälan, och senast en vecka innan webbseminariet, i ett mail få webblänken och instruktion om hur du kopplar upp dig översänd till dig.

Sista anmälningsdag är 20 januari 2017.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

Pensionskurs AKAP-KL/KAP-KL

Pacta tillsammans med KPA bjuder in till en kurs om det nya pensionsavtalet AKAP-KL och det gamla avtalet KAP-KL. Kursen vänder sig till dig som arbetar med pensioner i Pactas medlemsorganisationer såsom pensionshandläggare och andra som vill lära sig om pensionsavtalen.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om reglerna i pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL .

 

Välkommen till en inspirerande och utvecklande kurs den 6 december med fokus på AKAP-KL och KAP-KL.

 

Programinnehåll

 • Genomgång av huvudreglerna i pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL
 • Vilka anställda omfattas av respektive pensionsavtal, hur påverkas pensionen av lön, anställningstid och pensionsavgifter.
 • Vilka pensionsförmåner finns det i respektive avtal. Avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, särskild avtalspension och pension till efterlevande.
 • Möjligheten till alternativ avtalstillämpning inom respektive pensionsavtal.
 • Likheter och skillnader mellan pensionsavtalen

 

Plats och hålltider för kursen:

 • Kursen börjar 09.30 (Frukostfika serveras från 09.00) och dagen avslutas c:a kl. 16.00.
 • Platsen är Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, i Stockholm. Lokalen heter Strömmen.

 

Kursledare är Kerstin Strand från KPA Pension.

 

Pensionskurs AKAP-KL/KAP-KL

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 6 november

Avgift

Priset är 4 000 kronor/person exkl. moms, frukostfika, lunch, eftermiddagsfika och kursdokumentation ingår i priset, Pacta står inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

SKL:s kurser

Genom vårt partnerskap med SKL har du som medlem tillgång till ett stort antal av SKL:s kurser

Anställningsvillkoren för räddningstjänstpersonal; RiB och bilaga E

2017-03-23

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

Kompetensförsörjning - meritvärde och validering

2017-03-28

Framtida kompetensbehov i olika branscher lyfts fram. Fokus ligger på ungdomars insteg på arbetsmarknaden, vad de vill och efterfrågar.

Aktualitetsdag - Tema arbetsmiljö

2017-04-26

Konferensen presenterar aktuellt inom arbetsmiljöområdet från SKL, Arbetsmiljöverket, Suntarbetsliv, AFA Försäkring mfl.

Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

2017-04-26

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB.

Seminarium med tema lönebildning och budget

2017-04-26

Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att nå en koppling mellan budgetarbetet och den lokala lönebildningen.

Inspirationsdag om rekryteringsmöjligheter i räddningstjänsten

2017-04-27

SKL, Arbetsgivarförbundet Pacta och Kommunal bjuder in till en temadag gällande rekrytering i räddningstjänsten

Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön

2017-05-09

Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

Arbetsgivarforum 2017

2017-05-17

Arbetsgivarforum är mötesplatsen för dig som är engagerad, intresserad och vill vara med och utveckla välfärdens arbetsgivarpolitik.

Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

2017-05-30

Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/ anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

2017-05-30

Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön

2017-06-01

Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna

Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

2017-06-12

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

2017-09-11

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning pågrund av personliga skäl och avsked.

Lönepolitisk grundkurs

2017-09-11

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Pactaföretag. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

Arbetsrättsseminarium Verksamhetsövergång

2017-10-02

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

Ett förlängt och förändrat arbetsliv

2017-10-08

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in sektorns strategiska ledning till en kickoff om möjligheter och konsekvenser av ett förlängt arbetsliv.

Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

2017-10-11

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde

Arbetsrättslig Baskurs

2017-10-23

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.